En beskrivning av projektet

audio

Tränaren

Projektet syftar till att stödja och främja åtgärder för livskvalitet, lika möjligheter, integration och oberoende av synskadade/synsvaga deltagare. Som en del av inlärningen i grupp ska de intresserade deltagarna uppmuntras att delta i arbetsgrupper för att lära sig alla de uppgifter och funktioner relaterade till projektet. Syftet med detta är att träna målgruppen så att de själva tar över projektet när finansieringen upphör.

I första hand inriktar sig projektet till synskadade/synsvaga personer. Genom informationsmöten vill vi skapa intresse för fäktning hos synskadade/synsvaga vuxna och barn. I andra hand ses anhöriga, rehabiliteringspersonal, specialister i Orientering och Rörligheten, sjukgymnaster, mm, som en sekundär målgrupp.

En deltagande metod ska användas i projektet. Med detta menar vi att projektets målgrupp har garanterats ett aktivt deltagande från början vad gäller planering, utformning av projektet, beslutsfattande under projektets gång, likaså i samband med utvärderingen av resultaten och informativa insatser för att sprida resultat.

Långsiktigt syftar projektet till att fäktning för synskadade etablerar sig i Sverige, inte enbart som en del av rehabilitering för synsvaga/ synskadade, utan även som en sport där synsvaga/synskadade ska kunna tävla i.

Stöd

Projektgruppen för fäktning för synskadade/synsvaga stöds av Stockholms fäktförbund samt Stockholms klubbarna i Stockholms området.