Fäktning för synskadade och synsvaga

Högtalar bild
Audio: Fäktning för synskadade och synsvaga

Synförlusten

Synförlusten kan upplevas av den berörda personen som att livet tar slut. Hon tror att det inte finns något mer som hon kan uppnå i framtiden. En seende person dör och en synskadad person föds. Denna nya person måste lära sig nya tekniker för att kunna utföra samma verksamhet som tidigare men på ett annat sätt. Genom rehabilitering ges den synskadade nya tekniker så att hon kan utöva de kunskaper hon hade innan förlusten av synen.
En av de viktigaste färdigheterna en synskadad person kan få är att röra sig med relativ självständighet. Det är viktigt eftersom hon annars måste förlita sig på familjen och vännerna. Att vara självständig påverkar hur personen positionerar sig i förhållande till sig själv och till andra som är seende.
Därför är det är viktigt att genomföra olika fysiska aktiviteter som bidrar till en harmonisk psykomotorisk utveckling.

Varför fäktning?

Fäktning bidrar till att synen hålls vid liv genom att skapa en ny krets från de andra sinnena.

Beröringskänslan. Värjan, liksom den vita käppen, är som en förlängning av beröringskänslan. Om en synskadad träffar ett föremål med den vita käppen, oavsett hur lätt den beröringen är reagerar den synskadade personen.

Auditiv. I fäktning rör värjan den andra, och ljudet av rörliga fötter hjälper den synskadade att hålla sig på avstånd och i en viss position samt till ljudlokalisering, höger/vänster, nära eller långt ifrån.

Kinestetiska känslan. Det berör de olika trycken samt identifiering av tystnaden, att kunna bedöma avståndet, osv.

Balans och jämvikt. Vad gäller balans och jämvikt råder det inget tvivel att fäktning har ett stort värde.

Aktion och reaktion. Varje rörelse har en motsatt rörelse, varje aktion en motaktion, varje attack har ett försvar, osv.

Fäktning som rehabilitering

Fäktning bidrar till att:

Förstärka synskadades orienteringoch rörlighet.

Skapakroppsliga bilder isträvan efterutveckling av den egna kroppsuppfattningenochkoncept om den egna kroppeni rummet/omgivningen, förstå hur varje segment av kroppen samordnar sig i varje rörelse.

Förbättrasensoriskamedvetenhetochkänsla elleruppfattning avrörelsen.

Minskastressen,förbättra kommunikationen och känslan av säkerhet för deltagarna, öka självkänslanoch livskvaliteten.

Ett integrationsprojekt

Projektet är tänkt som ett integrationsprojekt, där svenska och icke svenska, synskadade, synsvaga eller seende tränar tillsammans. Deltagarna använder ögonbindel för att fäkta på lika villkor.

Vi anser att fäktning får synskadade passar likaväl barn som vuxna, kvinnor som män.

Vårt mål är att främja det gemensamma lärandet av fäktning i gruppen. Projektet syftar även till att stödja och främja åtgärder för livskvalitet, lika möjligheter, integration och oberoende av de synskadade/synsvaga deltagarna.

Mer långsiktigt syftar projektet till att fäktning får synskadade/synsvaga etablerar sig i Sverige, inte enbart som en del av rehabiliteringen som erbjuds till synskadade och synsvaga, utan även som en erkänd sport.

Prova på dagar

Om intresset finns kan vi komma till er så att ni kan prova på fäktning. Det är en unik måjlighet får era medlemmar att uppleva något nytt och spännande.

Att träna med oss är gratis

Vi är en grupp som tränar regelbundet på två gånger i veckan. Vi tar emot nya deltagare allt eftersom.
Fäktutrustning finns att låna.

Kontakt

Om detta låter intressant kontakta oss genom mail eller ring direkt till tränaren (076 561 1494)
Fäktning får synskadade/synsvaga är ett integrationsprojekt som drivs av två föreningar, LatiCe och Syd i Fokus och sponsras av Arvsfonden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *