Om oss

audio

Syd i Fokus är en politisk och religiös obunden ideell förening som arbetar för integration av märnniskor med olika utlärndska bakgrund genom kultur och utbildning. Syd i fokus ärr registrerad som organisation (802441-5732) sedan 2008. Bland sina medlemmar finns ett antal synskadade medlemmar därrför anordnar Syd i fokus folkbildande aktiviteter (exempelvis studiecirklar på distans) för synskadade.

LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 som ärven sedan 2008 genomför ett informationsarbete och publicerar en digital tidskrift (www.latice.org) Ett av LatiCes område i sitt informationsarbete ärr just funktionshinder. LatiCe har publicerat en tematisk publikation i ärmnet och har skickat hjärlpmedel till personer med funktionshinder i utvecklingslärnder.

Likavärl Syd i Fokus som LatiCe arbetar med folkbildning genom att på ett demokratiskt särtt stödja det gemensamma lärrandet i grupp. Â I båda organisationerna finns medlemmar som till fullo förstår situationen för personer med funktionshinder, antingen för att de sjärlva har en funktionsnedsärttning, härnför sig till handikapprörelsens intressepolitiska arbete och/eller på grund av att de sjärlva arbetar som personliga assistenter eller annat inom vården.