Om oss

audio

Syd i Fokus är en politisk och religiös obunden ideell förening som arbetar för integration av människor med olika utländska bakgrund genom kultur och utbildning. Syd i fokus är registrerad som organisation (802441-5732) sedan 2008. Bland sina medlemmar finns ett antal synskadade medlemmar därför anordnar Syd i fokus folkbildande aktiviteter (exempelvis studiecirklar på distans) för synskadade.

LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440–4512 som även sedan 2008 genomför ett informationsarbete och publicerar en digital tidskrift (www.latice.org) Ett av LatiCes område i sitt informationsarbete är just funktionshinder. LatiCe har publicerat en tematisk publikation i ämnet och har skickat hjälpmedel till personer med funktionshinder i utvecklingsländer.

Likaväl Syd i Fokus som LatiCe arbetar med folkbildning genom att på ett demokratiskt sätt stödja det gemensamma lärandet i grupp.  I båda organisationerna finns medlemmar som till fullo förstår situationen för personer med funktionshinder, antingen för att de själva har en funktionsnedsättning, hänför sig till handikapprörelsens intressepolitiska arbete och/eller på grund av att de själva arbetar som personliga assistenter eller annat inom vården.